TESCL LEMLER

ANONM RKET - Hisse Devri

Anonim irketin hisse/pay devri istenirse ticaret sicilinde tescil edilerek Ticaret Sicili Gazetesi'nde yaymlanabilmesi mümkündür.
Bu ilemi yapmak isteyenlerden;

1- irket yetkilileri tarafndan imzalanm dilekçe,

2- noterden düzenlenmi hisse devir sözlemesi,

3- hisse devrine ilikin noter onayl yönetim kurulu karar örnei,

4- pay defteri (devir eden ve devir alan ortan kaydedildii sayfalar) müdür onayl fotokopisi,

5-Yabanc uyruklu gerçek kii ortaklarn tercüme edilmi noter onayl pasaport suretleri, vergi dairesinden alnacak vergi numaras veya yabanclara mahsus kimlik numaralarn gösteren belge ayrca Türkiye'de ikamet ediyor ise noter onayl ikamet tezkeresi. Yurt dnda ikamet eden Türk vatandalar için; yurt dnda çaltna veya oturduuna dair o ülkenin ilgili makamlarndan alnan belge,

Ortan yabanc uyruklu tüzel kii olmas halinde tüzel kiinin güncel sicil kaytlarn içeren belge (Bu belgenin, irketin tabi bulunduu ülkedeki noterler tarafndan ve o ülkedeki Türk Konsolosluunda veya Yabanc Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldrlmas Sözlemesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onayl Türkçe çevirisi ile Müdürlüe verilmesi zorunludur.)

( hisse devir kararnda sermayenin ksmen veya tamamen ödendiinin beyan edilmesi zorunlu deildir, ancak, kararda belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiinin tespitine ilikin YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi asl istenecektir. )

EK DOSYALAR
Tarih : 13.11.2015
/ 2695 kisi grntledi.