TESCL LEMLER

ANONM RKET - Tek Pay Sahiplii Bildirimi

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden bavuru
1.    Dilekçe
2.    Yönetim Kurulu Karar ( Kararda irketin tek pay sahibine dütüü, ayrca tek pay sahibinin ad-soyad, yerleim yeri, vatandal, TC Kimlik Numaras, yabanc uyruklu ise vergi numaras veya yabanclara mahsus kimlik numaras belirtilmedir.)
3.    Tek pay sahibine düen anonim irketin yönetim kurulunda deiiklik yapmak istemesi halinde  anasözlemesinin yönetim kuruluna ilikin maddesini tadil ederek yönetim kurulu seçimi yapmas gerekmektedir.

EK DOSYALAR
Tarih : 13.11.2015
/ 2555 kisi grntledi.