TESCL LEMLER

KOLLEKTF RKET - Merkez Nakli

MERKEZ BAKA BR SCLN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOLLEKTF RKETN KIZILTEPE’YE MERKEZ NAKL

  1. Dilekçe
  2. Merkezin nakil olarak geldii Sicil Müdürlüü' nden Sicil Tüzüü'nün 111. maddesine göre alnm belge
  3. Merkezin nakil olarak geldii Sicil Müdürlüü' nce tescil edilen hususlara ait onayl evrak ile bunlarn yaymland sicil onayl Ticaret Sicil Gazeteleri
  4. Merkez nakline ilikin imzalar noter onayl tadil metnini içeren ortaklar kurulu karar (2 adet)
  5. Son ortaklara ait TC kimlik Numaralar
  6. Temsil yetkisine sahip olanlarn irket unvanl imza beyannamesi
  7. Oda kayt beyannamesi
  8. Kimlik formu -1 adet fotoraf
EK DOSYALAR
Tarih : 16.11.2015
/ 2704 kisi grntledi.