HABUR SINIR KAPISINA LKN BASIN AIKLAMASI.

HABUR SINIR KAPISINA LKN BASIN AIKLAMASI.

Highslide JS

Odamz Yönetim Kurulu Bakan Sn:Mahmut DÜNDAR n da verdii röportaja iliikin basn bülteni u ekilde ,

"Habur Snr Kaps Türkiye’nin ve bölgemizin can damardr"

MARDN- ​Mardin'deki oda bakanlar ve i adamlar, Habur Snr Kaps’nn Türkiye’nin ve bölgenin can damar olduunu, kapanmas halinde ekonominin ciddi anlamda etkileneceine dikkat çektiler.

Irak Kürdistan Bölgesi'nde gerçekletirilen referandumun ardndan Cumhurbakan Erdoan ve Hükümet yetkililerinin Habur Snr Kaps'nn kapatlabilecei yönündeki açklamalar üzerine deerlendirmelerde bulunan Mardin'deki oda bakanlar ve i adamlar, snr kapsnn Türkiye’nin ve bölgenin can damar olduunu vurguladlar.

LKHA’ya konuan Mardin Sanayici Adamlar Dernek Bakan ve Organize Sanayi Bölgesi Bakan Vekili Nasr Duyan, Mardin Odalar Birlii 2. Bakan sa Tunç, Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas Bakan Mahmut Dündar, Kzltepe Ticaret Borsas Bakan Mehmet ahin ve Kzltepe Esnas ve Sanatkârlar Odas Bakan Zeynettin Ayav, snr kapsnn kapanmasyla sadece Mardin’in deil tüm Türkiye ekonomisinin etkileneceini belirttiler.

Habur Snr kaps’nn kapatld takdirde ekonomik yönden büyük sknt yaanacana dikkat çeken Mardin Sanayici Adamlar Dernek Bakan ve Organize Sanayi Bölgesi Bakan Vekili, Nasr Duyan,

Habur Snr Kaps'nn bölgenin ve Türkiye'nin can damar olduunu söyleyen Mardin Sanayici Adamlar Dernek Bakan ve Organize Sanayi Bölgesi Bakan Vekili Nasr Duyan, snr ticaretinin devam etmesini umduklarn söyledi.

Habur'un kapatlmas halinde ekonomik yönden büyük anlamda sknt yaanacan belirten Duyan, "hracatn yüzde 80’i Kuzey ve Güney Irak’a yaplyor. Bu ekonomik yaptrm Mardin’i, Diyarbakr’ ve hatta Tekirda' etkiler. Türkiye'nin ekonomisini etkiler. Bu yönden baklmas gerekir. Umarz bu sorun daha çok büyümeden diplomatik giriimlerle. diyalogla çözülür. Habur snr kaps bu bölgenin geçim kaynadr. Kapanrsa çiftçisinden nakliyecisine, esnafndan sanayicisine, en küçüünden en büyüüne kadar tamamyla etkilenecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti mutlak surette bunu göz ard etmeyecek. Bölgenin sorunlarnn da dikkate alnarak ona göre bir karar alnacan, ona göre bir yaptrm yaplabileceinin ümidini tayoruz." dedi.

"Irak, Türkiye'nin ihracat yapt ikinci büyük pazar"

Mardin’in, un ihracatnda Türkiye birincisi olduunu, bunun tamamna yaknnn da Irak ve Irak Kürdistan Bölgesine yapldn anlatan Duyan, "Mardin’in ihracat rakam bir milyar dolara yakn. Bunun yüzde 60-65’i gda geri kalan da farkl sektörler; inaat, temizlik, kozmetik, tekstil gibi… Bu tür ihracatlar yaplyor. Irak, Türkiye'nin ihracat yapt ikinci büyük Pazar; bunu da gözard etmemek gerek. Yllk yaklak 15-17 milyar dolar ihracat söz konusudur. Bu ciddi bir rakamdr. Irak, Almanya’dan sonra 2’inci büyük pazarmz." ifadelerini kulland.

Mardin Odalar Birlii 2. Bakan sa Tunç ise yaklak 40 yldr bölgede yaanan olaylar yüzünden halkn ve esnafn büyük maduriyet yaadna deinerek son yllardaki PKK'nin çukur siyasetinin bu maduriyeti arttrdn belirtti.

Tunç, "Snr kapsnn kapanmasn bölge insanlar olarak tasvip etmiyoruz. Belimiz zaten bükük; ekonomik olarak daha çok bükülecek ve daha çok sknt yaayacaz. Bu kapnn hiç kapanmamas gerekir. Kapasitesinin yükseltilmesi gerekir ve daha çok ekonomik girdi salamak için ilikilerin gelitirilmesi gerekmektedir. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, esnaf ve sanatkârlarmza, nakliyecilerimize 70 trilyona yakn bir para datmtr. Mardin, Nusaybin, Kzltepe, Derik, Ömerli ve Midyat Kooperatiflerimiz batmayla kar karya gelecektir. Habur Snr Kaps Türkiye’nin ve bölgemizin can damar. Kayseri, Gaziantep ve ticari merkezi olan illerimizle yaptmz istiareler ve toplantlarda Habur Snr Kapsnn kapatlmas halinde fabrikalarn durma noktasna gelecei ve ekonominin sfra inecei söylenmitir." ifadelerini kulland.

"Hepimiz bir geminin içindeyiz. Gemi su alrsa hepimiz zarar görürüz"

Rusya'yla yaanan uçak krizi sonras ekonomideki skntlar hatrlatan Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas Bakan Mahmut Dündar, u deerlendirmede bulundu: "Daha dört dörtlük çözülmemi skntnn giderilmesi için Cumhurbakanmz bir mücadele verdi ama halen o sknty çekiyoruz. Snr kaps kalbimizin bir damar gibidir. Nasl nefes alabiliyorsak Habur Snr Kaps da nefesimizdir. Habur kaps öyle sradan bir kap deildir. Hepimiz bir geminin içindeyiz. Gemi su alrsa hepimiz zarar görürüz. Rabbimizden duamz; bunun diyalogla çözülmesidir. nallah bir araya gelip çözerler."

"Temennimiz bu skntlarn bir an evvel almasdr"

Habur Snr Kaps'nn kapanmas halinde sanayicilerin büyük skntlar yaayacana vurgu yapan Kzltepe Ticaret Borsas Bakan Mehmet ahin, kapnn kapanmamas için yetkilere çarda bulundu.

ahin, "Sanayicilerimizin, ekonomimizin ve özellikle bölgemizdeki istihdamn zarar görmemesi temennisindeyiz. nallah bu sürecin salkl, baarl, dostane bir ekilde sonuçlanmasn temenni ediyoruz. Erbil’e gittiimizde bütün maazalarda Türk malllarn görüyoruz. Giyimden tutun bütün sanayi ürünlerine kadar. Tarihi pekyolu üzerinden Habur'a giden TIR’larda inaat, giyim, gda sektörü var. Her sektörden ürünler ihraç edilmektedir. Kuzey Irak ekonomik pastamzdr. Bu ekonomik pasta zarar gördüü takdirde sanayicilerimizin çou bankalara borçlar var, ihracatta anlamalar var, stoklarda birikmi ürünleri var. Bunlar ne olacak? Bunlar için endieliyiz. Temennimiz bu skntlarn bir an evvel almas dostane bir ekilde tekrar huzura kavumasdr. Özellikle corafyamzda Suriye’yi görüyoruz. Corafyamzdaki skntlar hepimizi skntya sokuyor. Temennimiz corafyamzda yaanan bütün skntlarn bir an önce son bulmasdr." diye konutu.

Habur Snr Kapsnn kapanmasnn Mardin’deki fabrikalarn kapanmas anlamna geldiine dikkat çeken Kzltepe Esnas ve Sanatkârlar Odas Bakan Zeynettin Ayav, ise unlar söyledi: "Habur Snr Kaps üzerinden giden her bir kamyon, TIR bizim için ayakl fabrikadr. Bu bölge ekonomisinin can damarn tekil ediyor. Eer Habur Snr Kaps’nda bir aksaklk veya kapanma olursa özellikle Mardin ilimiz ekonomik yönden felce urayacaktr. Özellikle de Organize Sanayi Bölgemizdeki gda üreten fabrikalar bütün ihracat Bölgesel Yönetime ve Irak’a yapmaktadr. Kapnn kapanmas bu fabrikalarn kapanmas demektir."

"Habur Snr Kaps kapandnda bölgedeki ekonominin can damar tümden kesilecektir"

Mardin'in Irak’la olan ihracat bir milyar dolar olduunu, bunun da beraberinde istihdam getirdiine iaret eden Ayav, "Kap kapanrsa Esnaflarmz zarar görecek, tüccarlarmz zarar görecek ve özellikle sanayicilerimiz ekonomik yönden büyük bir darbe yiyecektir. Sanayicilerimizin çounluu bankadan aldklar krediler vardr, bu krediler sekteye urayacaktr. Esnaf ve sanatkârlar kredi kooperatifi olarak nakliyecilere 72 trilyona yakn kredi vermiiz. Bu kredilerin geri dönüümü bize büyük bir sknt yaratacaktr. Nakliye sektörü Mardin ilimizin ekonomisinin omurgasn oluturmaktadr. Habur Snr Kaps ticaretin omurgasn oluturmakta ve ticaretin can damardr. Habur Snr Kaps kapandnda bölgedeki ekonominin can damar tümden kesilecektir. Temennimiz kapnn kapanmamas ve iki ülkenin dostane scak ilikilerin devam etmesidir." eklinde konutu. (Mehmet Aslan-LKHA)


Tarih : 26.9.2017
/ 345 kii grntledi.