UN RETM ALANINDA FAALYET GSTEREN SANAYCLERLE TOPLANTI.

UN RETM ALANINDA FAALYET GSTEREN SANAYCLERLE TOPLANTI.

Highslide JS
Ülkelerin Ekonomilerinin büyümesine ve gelimesine önemli katk salanmasnn yan sra, d ticaret dengelerinin korunmas, Ülke içinde Ekonomi faaliyetlerinin canlanmas, istihdam, üretim ve karlln artmasn salayarak makroekonomik dengelerin iyilemesine de       katkda bulunmaktadr.
Bir taraftan KOB’lerin yurtdna gerçekletikleri i gezileri ve fuar ziyaretleri ihracatta baar orann büyük miktarda artrmakla birlikte, Uluslararas ibirliklerinin olumasna yardmc olmakta ve üyelimizin Küresel Sektörel gelimelerini takip edilmelerini salamaktadr.
Bu Kapsamda KOB’lerin yurtd gezilerini desteklemek ve yaygnlatrmak, bu gezileri daha nitelikli hale getirerek ihracat kapasitelerini artrabilmek için KOSGEB ile yeni bir destek modeli konusunda i birlii gerçeklemitir. Bu kadar Ekonomiye ve istihdama katk sunmakta olan Sanayicilerimizin ihracatn artrmaya önem verilmesi karsnda limiz ve bölgemiz için arlkl olan UN-BULGUR-MAKARNA-MERCMEK ve MISIR ihracatna snrlama ve özellikle Un ihracatnn yasaklamas kabul edilmez bir uygulamadr. Bu uygulama Bölgenin ve özellikle limizin tarmsal ürünlerinin banda gelen buday üreticilerimize madur edebilecei gibi Fabrikalarmzn üretimlerinin yaplmamasna sebebiyet verilecektir dedi. HRAC KAYDI MALLARA LKN TEBL (TEBL NO: HRACAT 2006/7'DE DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL gereince Un üretimi alannda faaliyet gösteren sanayici i adamlarnn sorun ve beklentileri ile ilgi çalmalarda yannda olduu söyledi.

Dicle Un Sanayicileri Dernei Veysi DUYAN, ANILAN TEBL gerei Buday Unu hracat Yasaa gerei,

  • Un üretimi alannda faaliyet gösteren sanayicimizi etkilediini, Un hracatnda asgari 84 Randman uygulamasna ilaveten 80 Randman uygulamas (Özel art) getirilmesi
     
  • 28.08.2018 tarih sonra DBB kapsamnda önce buday ithalat yaplmas artyla Un ihracatna olduu gibi kepek ihracatna da müsaade edilmesi
  • 05.09.2018 sonrasnda önce ithalat artl belgelerden, austos ay içinde yaplm yurtd un sat balantlardan dolay, düük fiyat çklar olduu ancak budaylar yüksek fiyatlarla ithal edilmitir. Bu döneme deng gelen dahilde ileme belgelerinde döviz kullanm orann geçici olarak % 120’ye yükseltilmesi
  •  hracatçnn bu zor dönemde, teminat mektubu yükünü hafifletilmesi tebliinde ilenmi tarm ürünleri için performans kriterlerinin 500.000 USD’den 100.000 USD’ye indirilmesi .(thal Buday fiyatlar yurt içinden yüksek olduundan, ekonomik anlamda çözümün gerçeklemesi
  •  17.08.2018 öncesi tarihli dahilde ileme izin belgelerine 6 ay ek süre tanyarak, ihracatçlarn tamamlam firmalarn ithalat haklarn muhafaza edilmesinin salanmas (iç piyasadan yüksek fiyatl, yerli buday alnarak, yurtdna dünya fiyatlarndan un satldndan, ihracatç bu ilemlerde ileriye dönük ithalat beklentisiyle zarar etmektedir. Dedi.

Tarih : 25.9.2018
/ 697 kii grntledi.