BLGE STARE TOPLANTISI ELAZIВDA YAPILDI.

BLGE STARE TOPLANTISI ELAZIВDA YAPILDI.

Highslide JS

Kzltepe Ticaret Odas  Yönetim Kurulu Bakan Mahmut DÜNDAR, Odamz temsilen ,Tarm ve Orman Bakan Dr.Bekir Pakdemirli’nin katlm ve Dou ve Güneydou Bölgesinden 30’a yakn Oda ve Borsa Bakanlarnn itirak ettii Dou ve Güneydou Bölge stiare Toplantsna katld.

Dou ve Güneydou Bölge stiare Toplantsnda, Oda ve Borsa bakanlar illerindeki sorunlar istiare edip çözüm yollar bulmak için görü ve önerilerini dile getirdiler.

Toplantda söz alan Kzltepe Ticaret Borsas Yönetim Kurulu Bakan Mehmet ahin, gerçekletirilen istiare toplantsnn Odalar ve Borsalar için önemli bir frsat olduunu ifade ederek, Bakan Pakdemirli’ye Mardin limizin ve Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet gösteren üyelerimizin sorun ve çözüm önerilerini iletti.

Bakan ahin, Bakan Pakdemirli’den Un hracat yasann Mardin Organize Sanayi Bölgesinde un üretimi alannda faaliyet gösteren sanayicilerimizi etkilediini yerli budaydan oluan un ihracatnn yasaklanmas sanayicilerimizi zor duruma soktuu gibi yerli budayn stoklarda bekletildii ve yasaklamann uzun süre devam halinde istihdam ve çiftçilerimizin de buday satlarnda büyük sknt yaayaca ve en ksa zamanda yerli budaydan oluan un ihracatna izin verilmesini talep etti.

Bakan ahin görümede, “GAP eylem plann bölgeler arasnda ekonomik ve sosyal gelime farkn ortadan kaldracak, isizlik ve göç sorunlarndan kurtulu projesi olarak hayata geçecei, ülke ve bölgemiz için yeni bir milat, yeni bir dönem noktas olaca, GAP Sulama kanallarnn Mezopotamya ovamza ve Mardin depolamasnn da (Göletinin) hzlandrarak topraklarmzn biran evvel berekete kavumasnn en önemli beklentimizdir.

Mardin limizde 2.Ürün Msr’n geçen sene Toprak Mahsuller Ofisinin (TMO) 0,760/Ton alm fiyat belirlemesine ramen Msr almn yapmad ve Dane Msrn destekleme primin verilmesini, kayt dlnn ortadan kalkmas ve Toprak Mahsuller Ofisinin (TMO) Dane Msr almn yapmasn ve Krsal Kalknma Destekleri Kapsamnda Tarma Dayal Hibe Yatrmlarnn hzlandrlmasn talep ediyoruz” dedi.

Tarm ve Orman Bakan Ekrem Pakdemirli, GAP sulama kanallar çalmalarnn süratli bir ekilde sürdürülerek, bir an evvel Mezopotamya topraklarna kavumasn arzulamaktayz. Dane Msrla ilgili Toprak Mahsuller Ofisi (TMO) olarak piyasalar yakndan takip etmekteyiz. Özellikle Msr fiyatlarnda üretici aleyhine bir gelime olabileceini gördük. TMO olarak yarndan itibaren geçen yl 760 TL’ye alm olduumuz msrmz bu yl 950 TL’den almaya balyoruz.  Ürün bedelleriyle ilgilide üreticilerimiz endie  etmesinler. 10 gün içerisinde ürün bedelleri de üreticilerimizin hesaplarna geçmi olacak. Ortalama da 50-55 TL civarnda bir destek alnacan düünürsek üreticimizin eline bin 5 TL civarnda bir para geçecek. Çiftçilerimize hayrl olsun diyerek müjdeyi verdi.

Bakan Pakdemirli, “Un ihracatnn yasaklamas ile ilgili içinde bunduumuz ekonomik sorunlar nedeniyle uygulama konuldu biraz zamana ihtiyacmz var inallah uzun zaman almadan tekrar salkl ve istenilen ekilde ihracatta yaanlan skntlar ortadan kaldracaz” dedi.  

stiare toplantsnn sonuç bölümünde ise Oda ve Borsa Bakanlarnn dile getirdii sorun ve çözüm önerilerinin raporlanmas ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) ile ilgili Bakanlklara gönderilmesi kararlatrld.


Tarih : 17.10.2018
/ 259 kii grntledi.