MARDN ODALARI/BORSALARI NVERSTE LE BLGESEL KALKINMA KONULU YAYINDA BRL YAPTI

MARDN ODALARI/BORSALARI NVERSTE LE BLGESEL KALKINMA KONULU YAYINDA BRL YAPTI

Highslide JS

 

TOBB/TEPAV tarafndan yürütülen “81 le 81 Akademik Danman” Projesi kapsamnda, Mardin’de Üniversite-Sektörler aras ibirliinin farkl bir örnei sergilendi. Bu maksatla Mardin li/lçeleri Odalar/Borsalar, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ile yayn konusunda ibirlii gerçekletirdi.

 

birlii çerçevesinde, “Bölgesel Kalknma Odakl Üniversite Modeli; Mardin Artuklu (MAÜ) Örnei” isimli eser, Kzltepe Ticaret Borsas, Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas, Mardin Ticaret ve Sanayi Odas, Nusaybin Ticaret Borsas ve Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas’nn finansal desteiyle MAÜ Yaynlar arasnda basld.

 

TOBB/TEPAV, Mardin li/lçeleri Oda/Borsa Akademik Danman ve Mardin Artuklu Üniversitesi BF ktisat Bölümü Öretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci tarafndan hazrlanan çalma, bir eitim kurumu olarak MAÜ’nün ehriyle ve bölgesiyle kalknma odakl ibirliklerine dair bilgiler içeriyor.

 

Eser, Ekinci’nin arlkl olarak MAÜ’yü temsilen Akademik Danmanln yapt TOBB/TEPAV ve Mardin li/lçeleri Oda/Borsalar ile ve iktisadî nitelikli kurulularla gerçekletirdii faaliyetleri içermekle beraber, MAÜ’nün birçok akademisyeninin gerçekletirdii benzer faaliyetler de ilave edilerek daha zengin hâle getirilmitir.

 

Dünya Bankas'nca yaymlanan bir raporda (The Challenge of Establishing World Class Universities: Dünya Çapnda Üniversiteler Kurmann Zorluu) yer alan “gelimekte olan ülke (GOÜ) üniversitelerinin, yüksek meblal bütçe tahsisleriyle dünya çapnda üniversite olma hedefi yerine kaynaklarn, bilgilerini ve birikimlerini bulunduklar bölgelerin kalknmasna sarf etmelerinin daha doru olduu” eklindeki tekliften hareketle hazrlanan eser, her ülkedeki üniversitelerin bölgesel kalknmaya katk salamalarnn; bulunduklar bölgelerde mevcut olan ziraat, sanayi ve hizmet sektörleri ile kuracaklar balarla mümkün olaca düüncesine odaklanyor.

 

Eserde, eitim kurumu olarak bir üniversitenin; dier Üniversiteler, Odalar/Borsalar, Kamu Kurumlar, Kalknma Kurumlar, Sektörel Kurumlar ve Meslekî Kurulular ile ilgi derecesine göre u alt balkta gerçekletirecei faaliyetler ile Dünya Bankas raporunun da iaret ettii ‘bölgesel kalknma odakl kurum’ hâline gelmesinin mümkün olduuna iaret ediliyor: 1) Eitim Programlar-Sunumlar; 2) Bilgi Destekleri; 3) Saha Çalmalar-Aratrmalar; 4) statistikler-ktisadî Panoramalar; 5) Projeler; 6) Sosyo-Kültürel Faaliyetler.

 

Bu açdan bakldnda eserde, Dünya Bankas raporuna yaplan atf çerçevesinde, bir GOÜ Üniversitesi olarak, hatta kurulu itibariyle genç bir üniversite olarak, dahas bir sosyal bilimler üniversitesi eklinde organize edilen MAÜ’nün söz konusu faaliyetler çerçevesinde beerî kaynan ve bilgi birikimini bulunduu ehrin ve çevresinin kalknmasna sarf etmeye çalt somut faaliyetler üzerinden ortaya konuyor.

 

MAÜ özelinde hazrlanan bu eserde Ekinci, birtakm eksikliklere ramen, alt balkta gerçekletirilen faaliyetlerin bir bütün olarak ‘model uygulama’ nitelii elde ettiini ortaya koyuyor. Bu çerçevede Ekinci, MAÜ tarafndan 2014-2019 döneminde icra edilen faaliyetlerin tamamnn baka kurumlar tarafndan da uygulanabilme özelliine sahip olduunu belirterek “her üniversite, bu uygulamalar kendi yapsna uygun ekilde dizayn ederek hayata geçirebilir” dedi.

 

Eserin temel hazrlanma maksadn “Bölgesel Kalknma Odakl Üniversite Modelini tantmak ve uygulama alann genileterek ilgi duyan kesimler ve kurumlar tarafndan da hayata geçirilebilmesini salayabilmek” eklinde özetleyen Ekinci, nihaî maksadn ise “modelin farkl versiyonlarla uygulanmas suretiyle kiilerin/kurumlarn bölgesel kalknmaya katk seviyesini yükseltebilmek” olduunu sözlerine ilave etti.

 


Tarih : 21.2.2019
/ 224 kii grntledi.