MARDN ODALARI/BORSALARI MTEREK TOPLANTISINDA STHDAM VE BLGESEL KALKINMA PROJELER ELE ALINDI

MARDN ODALARI/BORSALARI MTEREK TOPLANTISINDA STHDAM VE BLGESEL KALKINMA PROJELER ELE ALINDI

Highslide JS

19 Mart 2019’da düzenlenen toplantnn katlmclar öyleydi: Kzltepe Ticaret Borsas (KTB) Yönetim Kurulu Bakan Mehmet ahin, Genel Sekreteri Abdulkadir ahin, Genel Sekreter Yardmcs Metin Sert; Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas (KTSO) Yönetim Kurulu Bakan Mahmut Dündar, Genel Sekreteri Ahmet Aslan, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Velit Aydn; Mardin Ticaret ve Sanayi Odas (MTSO) Yönetim Kurulu Bakan Mehmet Ali Tuta, Genel Sekreteri Çetin Sasa, Nusaybin Ticaret Borsas (NTB) Yönetim Kurulu Bakan Necdet Akta, Genel Sekreteri Abdullah Dal, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas (NTSO) Yönetim Kurulu Bakan Mahsum Özmen, Genel Sekreteri Abdulkadir Güne; TOBB/TEPAV, Mardin li/lçeleri Oda/Borsa Akademik Danman ve MAÜ BF ktisat Bölümü Öretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

Toplantnn gündem maddeleri öyleydi: Mardin Odalarnn/Borsalarnn yi Uygulama Örnekleri; Medyada Görünürlük; MAÜ-Oda/Borsa Saha Çalmas: OSB ve civar firmalarla “çsel/Dsal Ekonomiler” üzerine aratrma; TOBB X.Türkiye Ekonomi uras (Ticaret ve Sanayi uras) deerlendirmesi; stihdam Seferberlii 2019; Yaz dönemi Aratrma-nceleme Programna katlm; MAÜ-Oda/Borsa birlii: Lisansüstü Program Tezleri; MAÜ-Oda/Borsa Ortak Yayn: Bölgesel Kalknma Odakl Üniversite Modeli; Mardin Artuklu (MAÜ) Örnei; Akademik Danmanlk Dönem Faaliyetleri ve Aksiyon Plan.

Mardin Odalar/Borsalar, dönem içinde gerçekletirdikleri iyi uygulama örnekleri hakknda bilgiler verdiler. Odalar/Borsalar itibariyle sunumu yaplan uygulamalarn/projelerin bir ksm öyle:
• KTB: Derik Halhali Zeytinya Corafî aret Projesi; Kzltepe Krmz Mercimei Corafî aret Projesi, Lisansl Depoculuk ve Yetkili Snflandrma Eitim programnn düzenlenmesi, Yunanistan ve talya Ticaret Odalar ile Kapasite Gelitirme Projeleri, Corafî aretli Mardin Bulguru Yeni Pazarlara Açlyor adl projenin hazrlanmas.
• KTSO: Kzltepe Bulgur Üretim Sektörünün Uluslararas Rekabet Gücünün Artrlmasna yönelik proje (Ur-Ge) hazrlanmas.
• MTSO: AB, TOBB ve ilgili kurumlarn ibirliiyle Suriyelilerin Türkiye’ye Entegrasyonu kapsamnda “Meslek Edindirme Projesi: Mahir Eller Program”.
• NTB: Nusaybin'de Hububat Ticaret Merkezi yapm için arsa alm çalmalar, Turizm potansiyelini artrmak için TÜRSAB Yönetimini Nusaybin'e davet edilmesi ve tur seyahatlerine bu destinasyonun da dahil edilmesi faaliyetleri, SGK ile ibirlii yaplarak üyelere ve Mali Müavirlere yönelik istihdam seferberlii bilgilendirme toplants düzenlenmesi, Canl Hayvan Pazar için ilgili kurumlarla görümelerin gerçekletirilmesi
• NTSO: Nusaybin’e Tekstilkent kurulmasna yönelik proje hazrl ve Kalknma Ajansna (DKA) sunulmas.

Mardin Artuklu Üniversitesi ile gerçekletirilen ibirlikleri toplantda özel olarak ele alnd ve yeni dönemde bunlarn artrlmas hususu müzakere edildi. Bu kapsamda müzakere edilen konular öyle:
• “OSB ve civar firmalarla “çsel/Dsal Ekonomiler” üzerine yaplan saha çalsmas ele alnd ve devamna karar verildi.
• Yaz dönemi Aratrma-nceleme Programnn sürdürülmesi kararlatrld.
• MAÜ-Oda/Borsa Ortak Yayn olan “Bölgesel Kalknma Odakl Üniversite Modeli; Mardin Artuklu (MAÜ) Örnei” isimli yaynn yeni dönemlerde de farkl versiyonlaryla tekrarlanmasna karar verildi.
• MAÜ lisansüstü beerî kaynandan faydalanlarak, üyelere yönelik aratrmalar ve raporlar hazrlanmasna karar verildi. Özellikle lisansüstü tezlerde bölgesel kalknma hedefinin öncelenmesi durumunda, bu tür çalmalara Odalar/Borsalar tarafndan dorudan/dolayl destek salanmas konusunda mutabakat saland.

“stihdam Seferberlii 2019” toplantnn ana gündem maddelerinden bir dieriydi. Bu çerçevede, Mardin li/lçeleri Odalar/Borsalar, Türkiye’de 2,500,000 yeni i imkânnn salanmasna yönelik bu kampanyaya Mardin olarak destek verdiklerini yinelediler ve bu süreçte gerçekletirilen faaliyetlerini artan seviyede sürdüreceklerini beyan ettiler.

XV.Müterek Toplantnn, 2019 Temmuz’unda Nusaybin Ticaret Borsas ev sahipliinde yaplmas kararlatrld.


Tarih : 19.3.2019
/ 610 kii grntledi.