Kzltepe Tso Personel Toplants yapld

Kzltepe Tso Personel Toplants yapld

Highslide JS

2021 Yl ilk personel toplantsnda Yönetim kurulu bakannn Konumasyla balad.Gündem maddeleri olarak i plan ve faaliyet raporlar incelemesi yapld.Üyelerden gelen dilek ve ikayetler ile personelin istekleri görüüldü. Personele ,Görev tanmlar tek tek hatrlatlarak,gerekli uygulamalarn yaplmasna karar verildi.

 


Tarih : 29.03.2021
/ 17 kii grntledi.