ODALAR/BORSALAR MARDN VALS LE BLGESEL KALKINMA MESELELERN MZAKERE ETT

ODALAR/BORSALAR MARDN VALS LE BLGESEL KALKINMA MESELELERN MZAKERE ETT

Highslide JS

Mardin Odalar ve Borsalar, bölgesel kalknma amaçl faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Mardin Valilii ziyaret edildi.

 

12 Temmuz 2021’de Mardin Valisi Mahmut Demirta’a yaplan ziyaretin katlmclar öyleydi: Kzltepe Ticaret Borsas (KTB) Meclis Bakan Nezir Yldz, Genel Sekreter Yardmcs Metin Sert; Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas (KTSO) Yönetim Kurulu Bakan Mahmut Dündar, Genel Sekreteri Ahmet Aslan; Mardin Ticaret ve Sanayi Odas (MTSO) Yönetim Kurulu Bakan Mehmet Ali Tuta, Genel Sekreteri Çetin Sasa; Nusaybin Ticaret Borsas (NTB) Yönetim Kurulu Bakan Necdet Akta, Genel Sekreteri Abdullah Dal, Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas (NTSO) Genel Sekreteri Abdulkadir Güne; TOBB/TEPAV, Mardin li/lçeleri Oda/Borsa Akademik Danman ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) BF ktisat Bölümü Öretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

 

Ziyarette ehrin ve bölgenin kalknmaya ilikin çeitli sorunlar ele alnd. Bu kapsamda gündem maddeleri öyleydi: Siirt fst dikim faaliyetleri, Yer fst ekim çalmalar, dünyasnn e-ticaret sistemine entegrasyonu, Yerel ürünlerin promosyonuna ilikin inisiyatif, Anz yakmnn engellenmesi, Mardin Artuklu Üniversitesi ile ibirlii, Bölgesel kalknma amaçl projelerde yerel ürünlerin tercihi, Odalarn/Borsalarn ilgili kurulularla payda iliki seviyesinin artrlmas.

 

Toplantda tarmsal ürün çeitlilii kapsamnda Siirt Fst ve Yer Fst özel bir önemle ele alnd. Mardin Valilii de bu konuya çok olumlu bir yaklam sergilediinden ortak çalmalar yaplmas hususunda iyi niyet beyannda bulunuldu. Ayrca, Mardin’de ve civarnda benzer ekilde katma deeri yüksek badem ve zeytin bitkilerinin yaygnlatrlmas da hedefleniyor.

 

Odalar/Borsalar, sebep olduu yerel ve küresel sorunlar dolaysyla Mardin’de ve civarnda dönemsel olarak gerçekletirilen anz yakm ileminin azaltlmas hususunda ilgili kurumlarla ibirliine hazr olduunu dile getirdi.

 

Odalar/Borsalar öncülüünde gerçekletirilmesi düünülen “Yerel Ürünlerin Promosyonuna likin nisiyatif” kapsamnda Valilik destei talep edildi. Bu hususta icra edilecek faaliyetler için prensipte olumlu bir yaklam sergilendi.

 

Mardin’le ilgili hazrlanan ve yürütülen projelerde, imkânlar dahilinde, Mardin’de ve civarnda üretilen mallarn/hizmetlerin tercih edilmesine dair müzakerelerde bulunuldu. Böylece bölgesel kalknma amacna daha uygun hareket edilebilecek.

 

Mardin Odalarnn/Borsalarnn ilgili Kamu, Özel ve Karma kurum/kurulular ile ibirlii seviyelerinin artrlmasna dair müzakerelerde bulunuldu. Bu husustaki olumlu niyet yinelendi ve Odalar/Borsalar, davet edilmeleri hâlinde payda/ortak olarak her türlü ibirliine ve katk salamaya hazr olduklarn bir kez daha yineledi.

 

Güzel bir ortamda gerçekletirilen ve verimli neticelerin alnd bu tür toplantlarn sürdürülmesi ve ibirliinin artarak devam ettirilmesi kararlatrld


Tarih : 12.07.2021
/ 93 kii grntledi.