Zmrt Fuarclktan Odamza Plaket

Zmrt Fuarclktan Odamza Plaket

Highslide JS

27-30 Ekim 2021 tarihleri arasnda Mardin’de düzenlenen 7. MAGROTEX'21 Uluslararas Mardin Tarm Ekipmanlar Gda ve Hayvanclk Fuar'nda odamzn katklar sebebiyle Zümrüt Fuarclk Yönetim Kurulu Bakan Mehmet ÜNAL tarafndan odamz Yönetim Kurulu Bakan Mahmut DÜNDAR'a Plaket takdim edildi.

Bakan DÜNDAR:''limizin tantm,ticareti ve ürünleri açsndan önemli bir yere sahip olan Fuarlarlarla ilgili her türlü destein salanaca ve ibirliinin devam edecei'vurgusunda bulundu


Tarih : 26.11.2021
/ 298 kii grntledi.