MARDN ODALARI/BORSALARI FARKLI ALANLARDA ORTAK ALIMALAR GEREKLETRECEK

MARDN ODALARI/BORSALARI FARKLI ALANLARDA ORTAK ALIMALAR GEREKLETRECEK

Highslide JS

Mardin li/lçeleri Odalar/Borsalar, müterek toplantlarnn 23.sünü gerçekletirdi. Toplant, Nusaybin Ticaret Borsas’nn ev sahipliinde yapld.

27 Temmuz 2023’te düzenlenen toplantnn katlmclar öyleydi: Nusaybin Ticaret Borsas (NTB) Yönetim Kurulu Bakan Necdet Akta, Meclis Bakan Abdulhakim Aytimur, Meclis Üyeleri Davut Ayaz, eyhmus Yalçn, Abdülaziz Kaplan, Mehmet Aldemir, Abdülhalim Aydn, eyhmus Peker, Disiplin Kurulu Bakan Fehmi Süleymanolu, Genel Sekreteri Abdullah Dal, Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Kzltepe Ticaret Borsas Yönetim Kurulu Bakan Mehmet ahin, Genel Sekreter Yardmcs Metin Sert; Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas (KTSO) Yönetim Kurulu Bakan Mahmut Dündar, Genel Sekreteri Ahmet Aslan, Akreditasyon Sorumlusu Ferhat Dündar; Mardin Ticaret ve Sanayi Odas (MTSO) Yönetim Kurulu Bakan Hatip Çelik, Genel Sekreteri Çetin Sasa, Bakan Danman Mehmet Uncu; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas (NTSO) Genel Sekreteri Abdulkadir Güne; MAÜ BF ktisat Bölümü Öretim Üyesi, MAÜKÖK Koordinatörü, TOBB/TEPAV ve Mardin li/lçeleri Oda/Borsa Akademik Danman Prof. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

 

Toplantnn gündem maddeleri öyleydi: Akademik Danmanlk Programnn Mevcut Durumu, Odalarn/Borsalarn yi Uygulamalar, Odalarn/Borsalarn Medyada Görünürlük Faaliyetleri, Gündemde Bulunan Projeler/Faaliyetler, Odalarn/Borsalarn Kurumsal Yaps, Odalarn/Borsalarn Meslek Komitelerinin/htisas Komisyonlarnn Etkinliinin Artrlmas, Kadn ve Genç Giriimci Kurullarnn Oluturulmas, Mardin’de Havayolu Ulam Sorunlar, Potansiyel Nitelikli Müterek Projeler, Akademik Danmanlk Dönem Faaliyetleri.

 

Mardin Odalar/Borsalar, dönem içinde gerçekletirdikleri u iyi uygulama örnekleri hakknda bilgiler verdi:

 • KTB: Cazibe merkezlerini destekleme program kapsamnda hizmet binasna yönelik faaliyetler, Bölge içi ve d Odalar/Borsalar ile akreditasyona ilikin bilgi-tecrübe paylam, Mardin Bulguruna yönelik Ur-Ge projesi.
 • KTSO: TOBB Anadolu Lisesi çalmalar, Tekstilkent proje çalmalar, Oda ticaret sicil hizmetlerine yönelik veri bankas oluturma çalmalar, Kurumsal müteri ilikileri yönetimi (CRM) çalmalar/uygulamalar, Belge yönetim sistemine dair çalmalar.
 • MTSO: Personele yönelik eitim programlar, Meslek komitelerinin ilerliinin/etkinliinin artrlmasna yönelik çalmalar kapsamnda toplantlar.
 • NTB: Ürün çeitlendirmesi kapsamnda Siirt Fstna ilikin faaliyetler, Kurumsal müteri ilikileri yönetimi (CRM) çalmalar/uygulamalar, Belge yönetim sistemine dair çalmalar, Meslek Yüksekokulunda bölüm çeitlendirmeye (lojistik, turizm, tekstil, hayvanclk) yönelik giriimler.
 • NTSO: Eitim faaliyetleri, Kalknma ajans ile teknik destek projesi çalmalar, Kurumsal müteri ilikileri yönetimi (CRM) çalmalar/uygulamalar.

 

Toplantda alnan kararlar öyle:

 • Akademik Danmanlk Programnn mevcut durumu ele alnd. Austos’ta sona erecek olan programn benzer içerikle yerel ölçekte sürdürülmesi planlanyor.
 • Devam eden projelerin sürdürülmesi kararlatrld. Bunlarn balcalar öyledir: Yeni dönemde MTSO’nun takm liderliinde Mardin Oda/Borsa Müterek Proje Ekibinin etkinliinin artrlmas hedefleniyor. Bu kapsamda proje ekip üyeleri, yeni projelerde aktif rol alacak. Ayrca, AB Yeil Mutabakatna dair faaliyetlere özel bir önem verilecek. Yaymlanan MAÜ-Mardin Odalar/Borsalar ortak kitabnn promosyonuna devam edilecek. Bu kapsamda eserin içerii itibariyle ilgili kesimlere ulatrlmas suretiyle katma deerinin artrlmasna çallacak.
 • Odalarn/Borsalarn kurumsal yaps özel bir gündem maddesi olarak ele alnd. Bu çerçevede Akademik Danman tarafndan “Kurumsal Yapnn Nasl Oluturulacana ve Bu Süreçteki Temel Baz lkelere” dair bilgiler aktarld. Odalarn/Borsalarn üyeleri ve kamuoyu memnuniyeti için güçlü birer kurumsal yap inasnda bulunmalar gereine vurguda bulunuldu.
 • Odalarn/Borsalarn Meslek Komitelerinin/htisas Komisyonlarnn Etkinliinin Artrlmas hususu da müzakere edildi. Bu kapsamda, her Odann/Borsann tüm meslek komitelerini iler ve etkin hâle getirebilmesi için gerekli toplantlarn yaplmas hususu ele alnd. Nitekim bunu uygulayan Odalarn/Borsalarn önemli çktlar elde ettii ve ulalan sonuçlarn hem kurumlara hem üyelere hem de kamuoyuna önemli katklar salad dile getirildi.
 • Kadn ve genç giriimci kurullarnn oluturulmas sürecinde tüm Odalarn/Borsalarn etkin bir katlmda bulunmasna karar verildi. Yeni dönemde bu kurullarn oluturulmasnda ve iletilmesinde birlikte hareket edilecek.
 • Mardin’de havayolu ulam sorunlar da ele alnd. Bu kapsamda Odalar/Borsalar ortak bir talep metni oluturarak imzalad ve bunlar Ulatrma Bakanl’na ve THY’ye iletmeye karar verdi. Ayrca bu hususta medya kaynaklar vastasyla lobi faaliyetleri de gerçekletirilecek. Böylece Mardin’deki havayolu ulamnda yaanan uçak sefer says sorununa çözüm bulunmasna çallacak.
 • Potansiyel nitelikli müterek projeler müzakere edildi. Bu kapsamda DKA, TÜBTAK ve AB projelerinde ortak hareket edilmesi kararlatrld.

24.Müterek Toplantnn, Kasm 2023’te Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas ev sahipliinde yaplmas kararlatrld.


Tarih : 27.07.2023
/ 238 kii grntledi.