ABOUTS

Kzltepe Ticaret ve Sanayi odas üyelerinin müterek ihtiyaçlarn karlamak, mesleki faaliyetlerini kolaylatrmak, meslein genel menfaatlere uygun olarak gelimesini salamak, mensuplarnn birbiriyle ve halk ile olan ilikilerinde dürüstlüü ve güveni hakim klmak üzere 5590 sayl kanun kapsamnda Sanayi ve Ticaret Bakanlnn 27.02.1991 Tarih ve 1991/21 sayl onay ile Mardin Ticaret ve Sanayi odasndan nakil edilen 792 üye ile Mardin yolu üzeri No: 29 /2 de ’’Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas’’ olarak kurulmu ve 3 personeli ile hizmet vermeye balam olup, odann ilk Meclis Bakan Sayn Fuat ÇELEBOLU, ilk Yönetim Kurulu Bakan ise Sayn Mahmut DÜNDAR’ dr.

29.03.2003 ylnda yine Mardin yolu üzeri Ercan han Kat 3 no:8-9 numaral her biri 90 m2 iki büro satn alnm olup, bilgisayar alt yaps ile donatlm bir hizmet binas ile üyelerimize hizmet verilmitir. Yine 28.05.2009 tarihinde Yeni Mah. Kasaplar Çars Dündarlar han Toprak blok kat:2 de bulunan 3 adet büro satn alnmtr.  Yaklak her büronun 145 m2’lik bir alana sahip olup Toplam 430 m2 yeni bir iyeri satn alnarak gerekli tüm altyaplar günün koullarna göre son teknoloji ile donatlm olup, 2009 Mays ayndan itibaren üyelerimizin hizmetine sunulmutur.

Odamz üyelerimizin, bölgemizin sorunlar ile ilgili sürekli raporlar hazrlayan ve takip eden bir kurum olmutur.

Üyelerimize yönelik 2011 ylnda Dicle Kalknma Ajans ile birlikte Avrupa Birlii’ne (AB) proje hazrlama eitimi verilmitir.

KOSGEB, MÜSAD ve dier kurulular oda toplant salonumuzda giriimcilik ve dier eitimler düzenlemesi için tahsis edilmitir.

Mays 2011 de odamz ISO 9000, 2008 Kalite Belgesini almaya hak kazanm ve Akredite oda olmaya bavurmutur.

Mays 2012 Tarihinde ANKARA ’dan getirtilen uzmanlarla Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili üyelerimize bilgilendirme toplants düzenlenmitir.

Date: 2015-07-04
/ 7861 person view.