TCARET VE SANAYNN TEMSLCLER SORUNLARINI VE ZM NERLERN HKMETLE PAYLATI

TCARET VE SANAYNN TEMSLCLER SORUNLARINI VE ZM NERLERN HKMETLE PAYLATI

Highslide JS

Babakan Recep Tayyip Erdoann da katlmyla TOBB Birlik Merkezinde gerekletirilen VII. Ticaret ve Sanayi urasnda, ticaret ve sanayinin temsilcileri btn sorunlarn ve zm nerilerini birinci azdan hkmetle paylama imkn buldu. TOBB Bakan Hisarcklolu, huzur, istikrar ve reform ateinin yeniden canlandrlmasn istedi.

HABER FOTORAFLARINI NDRMEK N TIKLAYINIZ.

HABER VDEOSUNU ZLEMEK N TIKLAYINIZ.

Ticaret ve sanayinin temsilcileri sorunlarn ve çözüm önerilerini hükümetle paylat VII. Ticaret ve Sanayi uras, TOBB Bakan M. Rifat Hisarcklolu’nun ev sahipliinde Babakan Recep Tayyip Erdoan ve ilgili Bakanlarn da katlmyla TOBB Birlik Merkezi’nde gerçekletirildi. 7 bölge ve 3 büyük ilin ayr ayr sunum yapt urada Ticaret ve Sanayi Odalar Konseyi, Ticaret Odalar Konseyi, Sanayi Odalar Konseyi, Ticaret Borsalar Konseyi ile Deniz Ticaret Odalar Konseyi de kendilerine ait sorunlar ve çözüm önerilerini hükümetle paylatlar.
ura’nn açlnda konuan TOBB Bakan M. Rifat Hisarcklolu i dünyas olarak huzur ve istikrardan yana olduklarn belirterek, “Ekonomide atlm yapmamz salayan reform atei yeniden canlansn” dedi. crac ve reformcu anlayn devam ettirilmesi gerektiini vurgulayan Hisarcklolu, Türk özel sektörünün bu anlay ile büyük baar hikayeleri yazdna deindi.
ura için oda, borsa ve konseylerin kapsaml bir çalma yaptklarn ifade eden Hisarcklolu, özel sektörün mikro ve makro sorunlarnn belirlendiini sonra da çözüm önerilerinin hazrlandn anlatt.
Babakan Erdoan’a da özel sektöre desteklerinden dolay teekkür eden Hisarcklolu öyle konutu: “Belki de Babakan olarak burada bizimle son defa bulunuyorsunuz. Ama bundan sonra da, hem kalben hem de fiziken, sizin bu camiann yannda olmaya devam edeceinize, hepimiz yürekten inanyoruz. Zira Babakanlk görevini üstlendiiniz andan itibaren sorunlarmz, skntlarmz dinlediniz. Bizlerle istiare ettiniz ve çözüm aradnz. Pek çok reformu hayata geçirdiniz. Bize önderlik yaptnz. Birlikte çok sayda yurtd temasta bulunduk.
Ülkemizin ticaret ve yatrm hacmini gelitirdik. Bu sayede hem tüccar ve sanayicilerimiz kazand, hem de ülkemiz kazand. Bugün bizleri bir araya getiren bu platform da, esasnda sizin ve hükümetinizin istiareye verdii önemin bir sonucudur. Buna 2003 ylnda balamtk. Sonrasnda Hükümetimiz ile Özel sektörümüzü buluturan bu platform, geleneksel hale geldi. Aslnda ülkemizdeki zihniyet deiiminin en güzel örneklerinden birisi de, burasdr.”
-Kamu-özel sektör ibirlii
Eskiden, kamu ile özel sektörün birbirini hasm olarak gördüünü ifade eden Hisarcklolu, imdi ayn masa etrafnda bir araya gelindiine dikkat çekti. “Ülkemiz için birlikte çalyoruz” diyen TOBB Bakan öyle konutu: “Yine hepimizin bizzat yaad ve ahit olduu bir gerçek daha var. Balattnz reform ve istikrar admlaryla, Türkiye ve özel sektörümüz müthi bir atlm yapt. Birçok sektörde küresel baar hikâyeleri yazdk. Bu corafyann en güçlü, en gelimi özel sektörü haline geldik. Sadece son 1 senede özel sektörümüz 700 binden fazla istihdam salad. 164 milyar lira makine yatrm yapt. Tüm bunlar ite bu salonda gördüünüz insanlar ve temsil ettikleri kitle yapt.
Çünkü bu salondakiler, 81 il 160 ilçede Türk özel sektörünü temsil ediyorlar. Bu salondakiler, tüm Türkiye’de 1,5 milyon müteebbisi temsil ediyorlar. te bu nedenle, bu salonu dolduran, Türk özel sektörünün temsilcisi olan Bakanlarmz da kutluyor, her birine ayr ayr teekkür ediyorum. Peki skntlarmz yok mu? Tabi ki var. te bunlar da arkadalarm sizlere sunacaklar. Bölgeler ve Konseyler baznda öne çkan konulara deinecekler. Bu alanlarda da çözüm salayabilmek için, icrac ve reformcu anlay devam ettirmeliyiz. Bunun için de Cumhurbakanl seçiminden sonra, ülkemizde huzur ortamn güçlendirmeliyiz. Zira küresel risklerin hem iktisadi ve hem de corafi olarak yeniden artmaya balad bir dönemdeyiz. Böyle zamanlarda, ayakta kalabilmek için, kendimize daha salam bir zemin hazrlamalyz.”
-Huzurun ve istikrarn deeri
 
TOBB camiasnn, huzurun ve istikrarn deerini çok iyi bildiini belirten Hisarcklolu, 90’larda yaanan gelimelere ve skntlara deindi. Bu nedenle ülke ekonomisinde ve siyasetinde istikrarn ve huzurun devamn arzu ettiklerini açklayan Hisarcklolu, “Huzur ve istikrar olsun ki, ekonomide atlm yapmamz salayan reform atei yeniden canlansn. Sizin her ortamda, her platformda bizlere destek vermeniz, bizi cesaretlendiriyor. Tüm yurtd görümelerinizde Türk özel sektörünü öne çkarmanz, moral destei salyor. Biz de, sizin bu desteinizden güç aldk. Gittiimiz her ülkeye daha fazla cesaret ve özgüvenle gittik. Yaptmz her ii, daha iddial yaptk” diye konutu.
Türk özel sektörü olarak, dün olduu gibi yarn da, ülkelerini daha güçlü, milletlerini daha zengin yapmak için koacaklarn bildiren Hisarcklolu unlar söyledi: “Sosyal sorumluluklarmz da ihmal etmeyeceiz. te en son Soma felaketinde, tüm Oda/Borsa camiamz kanalyla özel sektörümüz, tüm Türkiye’den yardm elini uzatt. Dün de, Irak’taki Türkmen ve Gazze’deki Filistin’li kardelerimize yönelik yardm trlarn yola çkardk. AFAD kanalyla yardmlar 25 bin madur aileye ulatrlacak. Ülkemiz, milletimiz, camiamz için çalmaya devam edeceiz. Ve inallah elbirliiyle ülkemizi dünyann en büyük 10 ekonomisi arasna sokacaz.  Çünkü biz inanyoruz ki: Allah hiçbir emei zayi etmez”
-Babakan Erdoan’dan TOBB’a teekkür
Cumhurbakan aday ve Babakan Recep Tayyip Erdoan ise konumasnda, "Cumhurbakan seçilirsem Türkiye'nin istikametinde, Türkiye'nin deiiminde, yürüyüünde hiçbir deiiklik olmayacaktr. Seçilmi bir cumhurbakan ile seçilmi bir hükümet el ele vermek suretiyle Türkiye'yi çok daha hzl bir uçua geçirecektir. Bundan hiç kimsenin üphesi ve endiesi olmasn" ifadesini kulland.
Erdoan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliinde (TOBB) düzenlenen 7. Türkiye Ticaret ve Sanayi uras'na katld. TOBB'un yöneticilerine ve tüm üyelerine Türkiye'nin büyümesine, demokratiklemesine ve sorunlarn çözümüne yaptklar katklarndan ötürü teekkür eden Erdoan, 2013'te büyümenin yüzde 4 olduunu, 2014'ün ilk çeyreinde de bunun yüzde 4.3 ile beklentilerin üzerinde gerçekletiini belirtti. Erdoan, Türkiye'nin büyüme oranlarnda sanayicinin, çiftçinin, esnafn, KOB'lerin emeklerinin çok büyük olduunu ifade ederek, "Bundan ötürü de sizlere ülkem ve milletim adna ükranlarm sunuyorum" diye konutu.
TOBB'un sadece ekonomik büyümeye katk yapmadn, 81 vilayette ve yurt dnda örgütlendiini dile getiren Erdoan, "TOBB, ahilik geleneini yaatarak, toplumsal refaha, kardelie ve dayanmaya çok önemli katklar salyor" eklinde konutu. TOBB'u "Türkiye'nin çimentosu" olarak deerlendiren Erdoan, "Elbette TOBB'un Filistin ve Türkmenler konusundaki duyarlln da ilgiyle takdir ediyoruz. Dün, yardmcm Beir Bey ve AFAD Bakanm ile hayrl bir toplant gerçekletirdiniz. Hem Irak'taki Türkmen kardelerimiz hem de Gazze için 25 bin aileye toplamda 25 tr yardm paketi gönderiyorsunuz. Bu hayrl yardmlarnzdan dolay da sizlere teekkür ediyor, sizleri yürekten kutluyorum" dedi.
Bir önceki Türkiye Ticaret ve Sanay uras'nn 2010 ylnn kasm aynda yapldn anmsatan Erdoan, bu uralara mümkün olduunca katlmaya, dinlemeye önem verdiini vurgulad. Bunlarn dnda da TOBB Bakan Rifat Hisarcklolu ile sk sk bir araya geldiinin ve sorunlar ilk elden örendiinin altn çizen Erdoan, yurt dnda birçok resmi ziyarete birlikte gittiklerini, devlet adamlar nezdinde i adamlarnn sorunlarn dile getirdiklerini, bu sorunlar çözmeye çaltklarn, sektörel bazda çalmalar yaptklarn anlatt. Erdoan, "12 yllk iktidarmz döneminde hem TOBB ile hem i dünyasnda kurulan istiare ortam, hamdolsun ekonomiye de demokrasiye de çok çok olumlu yansd" deerlendirmesinde bulundu.
- Cumhurbakan seçimi
Cumhurbakanl seçimlerine ilikin açklamalar yapan Erdoan, milletin sanda giderek 12. Cumhurbakann seçeceini anmsatt.
Erdoan, 2007 ylnda Anayasa'y deitirdiklerini ve Cumhurbakannn halk tarafndan seçilmesini "bir hak" olarak Anayasa'ya kazandrdklarn belirterek, unlar kaydetti:
"Tarihimizde ilk kez milletimiz, dorudan doruya ilk elden Cumhurbakann seçecek. Vekaleten deil, asaleten seçecek. Milletvekillerimiz bu önemli vazife için ahsm aday olarak gösterdiler. Onun da öncesinde gerek partimizin mensuplaryla gerek toplumun tüm kesimleriyle çok kapsaml istiareler yaptk. Bu istiarelerin ardndan yola çktk. Bu istiarelerin önemli bir tanesini de TOBB' da ayn ekilde STK'larla birlikte gerçekletirdik.
12 yllk Babakanlk görevinin ardndan bir görev deiiklii eer gerçekleecek olursa hiç kukusuz toplumun farkl kesimlerinden de hakl baz sorular önümüze gelebiliyor. Bunun cevabn imdiden vermekte fayda var. Türkiye'nin gelecei için son derece önemli olan çözüm sürecinin akbeti hakl olarak merak ediliyor. Ayn ekilde ulusal güvenliimizi tehdit eden paralel yap ile mücadelenin de akbeti merak ediliyor. Bu deiim sürecinde merak edilen bir baka konu da ekonominin geleceidir.
Deerli kardelerim, eer pazar günü milletimizin takdiriyle Cumhurbakan seçilirsek Türkiye'nin istikametinde, Türkiye'nin deiiminde, yürüyüünde hiçbir deiiklik olmayacaktr. Çünkü oturmu bir yap var ve bu oturmu yap kendisini aday olarak ileri süren arkadalaryla sürecek bir süreçtir. Eer farkl bir yap olacak olsayd, bu tür endieler olabilirdi. Ama burada böyle bir endienin olmas söz konusu deildir. Tam aksine seçilmi bir Cumhurbakan ile seçilmi bir hükümet el ele vermek suretiyle Türkiye'yi çok daha hzl bir uçua geçirecektir. Bundan hiç kimsenin üphesi ve endiesi olmasn."
Erdoan, ekonomik istikrarn korunmas, çözüm süreci ve paralel yap ile mücadele bata olmak üzere tüm önceliklerinin yine devam edeceinin altn çizdi.


Date: 2014-08-11
/ 3620 person view.