Oda Üyeliği Kayıt Evrakları


Kızıltepe ilçe sınırları içerisinde 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 9.maddesine göre odalara kayıt zorunluluğu bulunan, ticaret siciline kayıtlı tacir ve sanayiciler ile bunların şube ve fabrikaları işe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde Odaya kayıt yaptırmak zorundadır.

Ticaret Siciline tescil edilen şirketlerin ve şahıs işletmelerinin Odaya kaydı için ilgili bağlantıları inceleyiniz.

TÜZEL KİŞİ KAYITLARINDA

 

MERKEZ NAKLİ KAYIT

 • “Tüzel Kişilere Ait Oda Kayıt Beyannamesi” (Yetkili tarafından imzalanmış)
 • Noter onaylı "Karar" fotokopisi
 • Kuruluş Gazetesi fotokopisi
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Yetkililerin fotoğrafları
 • İmza Sirküsü fotokopisi (Yetkili yeni atandı ise "Tescil Talepnamesi" fotokopisi)

 

ŞUBE KAYIT

 • “Tüzel Kişilere Ait Oda Kayıt Beyannamesi” (Yetkili tarafından imzalanmış)
 • Noter onaylı "Karar" fotokopisi
 • Kuruluş Gazetesi fotokopisi
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Yetkililerin fotoğrafları
 • İmza beyannemesi fotokopisi

 

GERÇEK KİŞİ KAYITLARINDA

(Evrak Üye Hizmetleri Personeli huzurunda imzalanacaktır.)

 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Fotoğraf
 • İmza Beyannamesi fotokopisi
  • Not: Gerçek Kişi "Şube" Kayıtlarında Merkezin Kuruluş Gazetesi fotokopisi gerekmektedir.

 

KOOPERATİF

Ticaret Sicil Müdürlüğünden Tasdikname aldıktan sonra şirket yetkilileri tarafından noter onaylı "imza sirküleri” çıkartılarak evrak "aslı" Üye Hizmetleri Birimine bırakılmalıdır.