TESCL LEMLER

Unvan Sorgulama

AAIDAK HUSUSLARI DKKATLCE OKUDUKTAN SONRA; 

 

UNVAN SORGULAMASI YAPMAK ÇN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

 

 

 

UNVAN SEÇERKEN DKKAT EDLMES GEREKEN HUSUSLAR

 

Ticaret Unvanlar Hakknda Tebli 14.02.2014 tarihli ve 28913 sayl Resmi Gazete'de yaymlanmak suretiyle yürürlüe girmitir. Anlan tebli ile önemli deiikler ve düzenlemeler yaplmtr.

  1. Bir ticaret unvan, Türkiye'nin herhangi bir sicil müdürlüüne daha önce tescil edilmi bulunan dier bir unvandan ayrt edilmesi için gerekli olan ek yaplmadan tescil edilemez.

Daha önceden tescil edilmi bir ticaret unvannn, Türk Ticaret Kanununun 46 nc maddesi kapsamndaki ek ve iletme konusunu gösteren ilk ibaresi ayn olan dier bir ticaret unvanna ayrt edici bir ek yaplmadan tescil edilemez.(Ör.1)

Daha önce tescil edilmi ticaret unvannn eki ile kendi eki ayn olan, ancak ekten sonra gelen iletme konusunu gösteren ilk ibaresi farkl olan ticaret unvan, ayrt edici bir ek yaplmadan tescil edilebilir.(Ör.2)

Daha önce tescil edilmi bir ticaret unvanndan yalnzca irket türünü gösteren ibareleri farkl olan dier bir unvan, ayrt edici ek yaplmadan tescil edilemez.(Ör.3)

 

Örnek vermek gerekirse,

Örnek-1: "A naat Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim irketi" ticaret unvan daha önce tescil edilmi ise, "A naat Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim irketi" ticaret unvan ayrt edici ek yaplmadan tescil edilemez.

Örnek-2: "B naat Otomotiv Sanayi Anonim irketi" ticaret unvan daha önce tescil edilmi ise, "B Turizm naat Sanayi Anonim irketi" ticaret unvan ayrt edici ek yaplmadan tescil edilebilir.

Örnek-3: "C Turizm Limited irketi" ticaret unvan daha önce tescil edilmi ise, "C Turizm Anonim irketi" ticaret unvan ayrt edici ek yaplmadan tescil edilemez.

  1. Seçmeyi düündüünüz ticaret unvannn baka bir iletme tarafndan kullanlp kullanlmadn örenmek içinTürkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüümüzün internet sayfasnda bulunan "Sorgulama" bölümüne giri yaparak, Birliimiz ile Gümrük ve Ticaret Bakanl'nn ticaret unvan veritabanlar üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

 

  1. Tacirin, iletmesi ile yanl bir kanaat uyandracak olan ifadeler hariç, istedii ekleri de unvannda kullanmas mümkündür.

 

  1. Ticaret unvanlar yabanc dilde belirlenebilecektir.

 

letme konusu ile irket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydyla ticaret unvan serbestçe belirlenebilir.

 

  1. Anonim ve limited irketlerin ticaret unvanlarnda iletme konularndan en az birinin yer almas yeterli olacaktr.

 

  1. Ticaret sicilinden silinen bir ticaret unvan be yl geçmedikçe baka bir tacir adna yeniden tescil edilemeyecektir.

 

  1. Ülke adlarnn unvanda kullanlabilmesi için o ülkenin yetkili makamlarndan izin alnmas art getirilmitir.

 

  1. Ticaret unvannda yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çkarlara ve ahlaka aykr olamaz, kültürel ve tarihi deerleri zedeleyecek ekilde belirlenemez.

 

  1. letmelerin ticaret unvanlarn seçerken dikkate almalar gereken hususlar ahslara ait iletmelerine ve irketlere göre deiiklik göstermektedir.

 

Buna göre:

ahs iletmelerinde ticaret unvan seçilirken ahsn ad ve soyadn ksaltma yapmadan kullanmas mecburidir. Özellikle gerçek kiilerin ticaret unvanlarna bir irketin mevcut olduu zannn uyandracak ilaveler yapmalar yasaktr.

 

Kolektif irketin ticaret unvan, bütün ortaklarn veya ortaklardan en az birinin ad ve soyad ile irket türünü gösterecek bir ibareden olumas gerekmektedir.

 

Adi veya sermayesi paylara bölünmü komandit irketlerin ticaret unvanlar ise komandite ortaklardan en az birinin ad ve soyad ile irket türünü gösterecek bir ibareden olumas gerekmektedir. Bu irketlerin ticaret unvanlarnda komanditer ortaklarn ad ve soyadlarnn bulunmas kanunen yasaklanmtr.

 

Limited ve anonim irketlerin ticaret unvanlarnda; "Limited irket", "Anonim irket" ve "Kooperatif" kelimelerinin bulunmas arttr. Ticaret unvannda gerçek bir kiinin ad veya soyad bulunmas halinde irket türünü gösteren ibarelerin rumuzla veya ksaltlm olarak yazlmalar mümkün deildir.

 

  1. Bir iletmenin ubesi de ticaret unvann seçerken kendi merkezinin ticaret unvann kullanmak ve unvannn sonuna ube olduunu belirtmek mecburiyetindedir. Bu unvana ube ile ilgili ilavelerin yaplmas mümkündür.
Tarih : 27.10.2015
/ 5563 kisi grntledi.