NSAN KAYNAKLARI POLTKASI

  •  Hakkaniyetli bir ie alma süreci ile balayan, çada ölçütlere uygun, frsat eitliine dayal, yetkinlik ve sorumluluk bilincine sahip, kendini ve iini sürekli gelitiren, performansa dayal bir insan kaynaklar sistemi kurmak,

 

  •  Personelimize ilimiz ve ilçemiz tarihi dokusunun öngördüü, Irk, din, dil ve cinsiyet ayrm yapmakszn, insan haklarna saygl, huzurlu ve scak bir çalma ortam salamak.

 

  •  Çalanlarmzn deiim ve geliime açk, motivasyonu yüksek, birliktelie ve ekip çalmasna inanm, kaynaklarn ve zaman etkin ve verimli kullanan, sosyal sorumluluk bilinci yüksek bireyler olmas için gerekli çalmalar yapmak.
Tarih : 29.03.2022
/ 5161 kisi grntledi.