BLG ve LETM TEKNOLOJLER POLTKASI

Odamz; hzl gelien bilgi ve iletiim teknolojilerini yakndan takip ederek, özellikle elektronik ortamdaki iletiimi hzlandracak, böylelikle üyeleri ve kurumsal yaps için daha verimli çalma yürütecek, insan ve çevre salna katma deer katacaktr.

Özellikle bilgi güvenlii esaslarn dikkate alarak, kolay ve ulalabilir bilgileri, paylama ve gelitirmede öncü bir rol üstelenecektir.

Tarih : 24.09.2017
/ 5440 kisi grntledi.