MSYON

5174 Sayl TOBB Kanununun verdii görev, yetki ve sorumluluklar kapsamnda; üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karlayarak, gelien rekabet ve teknolojik artlarn gerekliliklerini takip eder, öngörülü, planlayc ve uygulayc olarak aktif rol oynar.

Özellikle ilçenin yeni yatrmlar için özendirici, küçük ve orta ölçekli firmalara salanan tevikler ve d ticaret konusunda destek olur. Üyelerin haklarnn ve çkarlarnn korunmas için lobi faaliyetleri salar. Üye ve personel memnuniyetini arttrarak, hizmet kalitesini sürekli iyiletirir.

Tarih : 9.07.2015
/ 6069 kisi grntledi.