TESCL LEMLER

GEREK K - Deiiklik

DEKLK LEMLER

           http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden bavuru

  1. Dilekçe

  2. Deiiklik; unvan deiikliine ilikin ise noterden düzenlenmi imza unvan beyannamesi

  3. Deiiklik; sermaye tahsis edilmi veya tahsis edilmi sermayenin artrmna ilikin ise bu durumun tespitine ilikin Yeminli Mali Müavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müavir faaliyet raporu ve faaliyet belgesi veya banka dekontu.

EK DOSYALAR
Tarih : 27.10.2015
/ 2474 kisi grntledi.