TESCL LEMLER

GEREK K - Halefiyet

HALEFYET

 

1.    Dilekçe 

2.    Noterde düzenlenen imza unvan beyannamesi

3.    Oda kayt beyannamesi 

4.    Mirasçlardan alnm noter marifetiyle düzenlenmi muvafakatname

5.    Veraset lam veya noterden düzenlenmi Mirasçlk Belgesi

6.    Ticari faaliyete devam edecek mirasç/muvafakat verdikleri tacir yabanc uyruklu ise tercüme edilmi noter onayl pasaport sureti, ayrca Türkiye'de ikamet ediyor ise noter onayl ikamet tezkeresi

EK DOSYALAR
Tarih : 27.10.2015
/ 2888 kisi grntledi.