TESCL LEMLER

GEREK K - Kurulu lemleri

  • http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden bavuru
  • Dileke
  • Noterde dzenlenen imza unvan beyannamesi (2 Adet)
  • Oda kayt Beyannamesi
  • Vergi levhas fotokopisi (2 Adet)
  • Kimlik Formu -1 adet fotoraf
  • Yabanc uyruklu ise tercme edilmi noter onayl pasaport sureti
  • Yabanc uyruklu ise vergi dairesinden alnacak vergi numaras
  • Yabanc Uyruklu ise alma zin Belgesi
  • Gerek kii firmalarn kurulularnda 10.000 TL zeri sermaye beyan edilmesi durumunda belirtilen rakamn tespitine ilikin Yeminli Mali Mavir veya Serbest Muhasebeci Mali Mavir faaliyet raporu ve faaliyet belgesi veya banka dekontu
EK DOSYALAR
Tarih : 13.11.2015
/ 2722 kisi grntledi.