TESCL LEMLER

GEREK K - ube Al

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden bavuru

1.    Dilekçe 

2.    Noterde düzenlenen imza unvan beyannamesi

3.  Merkezin vergi levhas fotokopisi

3.    Merkezin bulunduu Sicil Müdürlüü Gaziantep dnda ise Merkezin sicil müdürlüünden Sicil Tüzüü'nün 120. maddesine göre alnan belge

4.    Merkezin bulunduu Sicil Müdürlüü Gaziantep dnda ise merkezin sicil müdürlüünce tescil edilen hususlara ait onayl evrak ile bunlarn yaymland Ticaret Sicil Gazeteleri

5.    Oda kayt beyannamesi 

EK DOSYALAR
Tarih : 13.11.2015
/ 3022 kisi grntledi.