TESCL LEMLER

ANONM RKET - Merkez Nakli

1.    http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden bavuru
2.    Dilekçe 
3.    Noter onayl genel  kurul toplant tutana
4.    Tadil metni
5.    Gündem
6.    Hazirun cetveli      
7.    Kimlik Formu -1 adet fotoraf
8.    Merkezin nakil olarak geldii Sicil Müdürlüü' nden Sicil Tüzüü'nün 111. maddesine göre alnm belge
9.    Merkezin nakil olarak geldii Sicil Müdürlüü' nce tescil edilen hususlara ait onayl evrak ile bunlarn yaymland sicil onayl  Ticaret Sicil Gazeteleri
10.   Temsil yetkisine sahip olanlarn irket unvanl imza beyannamesi
11.   Oda Kayt Beyannamesi 
12.   Yabanc ortak var ise Kurulu Bildirim Formu 
13.   Bakanlk iznine tabi anonim irketlerde, ek olarak Bakanlk izin yazs asl ve Bakanlk onayl tadil metni (2 nüsha)        
14.   Bakanlk temsilcisi atama yazs asl

EK DOSYALAR
Tarih : 13.11.2015
/ 2480 kisi grntledi.