TESCL LEMLER

ANONM RKET - ube Al

1.    http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden bavuru
2.    Dilekçe 
3.    ube açlna ilikin Yönetim Kurulu Karar (2 adet noter onayl)
4.    Kimlik Formu -1 adet fotoraf
5.    ube temsilcilerinin ube unvan altnda düzenlenen imza Ünvan beyannameleri (2 Adet)
6.    Merkezin bulunduu Sicil Müdürlüü Kzltepe dnda ise Merkezin sicil müdürlüünden Sicil Tüzüü'nün 120. maddesine göre alnan belge
7.    Merkezin bulunduu Sicil Müdürlüü Kzltepe dnda ise merkezin sicil müdürlüünce tescil edilen ana sözleme ve ana sözleme deiiklikleri ve son Yönetim kurulu seçimine ilikin tescillerin onayl sureti ile merkez sicilde yaplan son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi
8.    Oda Kayt Beyannamesi 

EK DOSYALAR
Tarih : 13.11.2015
/ 2667 kisi grntledi.