TESCL LEMLER

ANONM RKET - ube Kapan

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden bavuru
1.    Dilekçe 
2.    ube kapanna ilikin yönetim kurulu karar (noter onayl- 2 adet)
3.    Merkezi baka bir ilde ise son yönetim kurulu üyelerini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi sureti

EK DOSYALAR
Tarih : 13.11.2015
/ 2546 kisi grntledi.