TESCL LEMLER

ANONM RKET - Tasfiyeye Giri

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden bavuru
1.    Dilekçe
2.    Genel kurul toplant tutana (2 adet-noter onayl)
3.    Hazirun cetveli
4.    Gündem
5.    Bakanlk temsilcisi atama yazs asl (Bakanlk Temsilcisi Bulundurma Zorunluluu Olan Toplantlarda)
6.    Tasfiye memurlarnn Tasfiye halinde ibaresi ile balayan irket unvan altnda düzenlenmi imza beyannamesi
7.    Tasfiye memurlarnn ortaklar dndan atanmas halinde, Görev Kabul Beyan
8.    Bakanlk veya dier resmi kurumlarn izni gerekli olan irketlerde izin yazs

EK DOSYALAR
Tarih : 13.11.2015
/ 2601 kisi grntledi.