TESCL LEMLER

ANONM RKET - Tasfiyeden Dn

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden bavuru
1.    Dilekçe 
2.    Tasfiyeden dönülmesine ilikin genel kurul karar (2 nüsha- noter onayl)
3.    irket malvarlnn ortaklar arasnda datmna henüz balanmadna dair tasfiye memurlar tarafndan hazrlanan rapor
4.    Hazirun cetveli
5.    Gündem
6.    Bakanlk temsilcisi atama yazs asl (Bakanlk Temsilcisi Bulundurma Zorunluluu Olan Toplantlarda)
7.    Görev taksimi, imza yetki karar
8.    mza yetkililerinin imza beyannamesi

EK DOSYALAR
Tarih : 13.11.2015
/ 2490 kisi grntledi.