TESCL LEMLER

ANONM RKET - Tasfiye Kapan

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden bavuru
1.    Dilekçe 
2.    Genel kurul toplant tutana (2 adet-noter onayl)
3.    Hazirun cetveli
4.    Gündem
5.    Bakanlk temsilcisi atama yazs (Bakanlk Temsilcisi Bulundurma Zorunluluu Olan Toplantlarda)
6.    Genel kurulca onaylanm, tasfiye memuru tarafndan imzalanm Tasfiye sonu bilançosu(3 adet)
7.    Bilanço ile ilgili yatrlm olan damga vergisi makbuzu 
8.    Tescilli ube var ise sicil kaydnn terkininden önce veya en geç terkin bavurusu ile birlikte ubelerin terkini bavurusu da yaplmaldr.

EK DOSYALAR
Tarih : 13.11.2015
/ 2501 kisi grntledi.