TESCL LEMLER

ANONM RKET - Temsil lzam

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden bavuru
1.    Dilekçe 
2.    Yönetim Kurulu Karar (noter onayl 2 adet)
3.    Yetki verilen kiilerin irket unvan altnda noter onayl imza beyannamesi
4.    Yabanc uyruklu yetkililer için tercümesi noterden onayl pasaport sureti
5.    Tüzel kiinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kii ile birlikte ve tüzel kii adna, kendisi tarafndan belirlenen gerçek kiinin ad-soyad, adresi, uyruu ve T.C. Kimlik numarasn içerecek ekilde alnm tüzel kii yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararnn noter onayl örnei
6.    Yönetim kurulu üyelerinden en az bir kiinin irketi temsil ilzama yetkisi olmas arttr.
7.    Anonim irketlerde yönetim kurulu üyesi seçilen tüzel kiinin  temsilcisinin imza beyan ; asl irket unvannn da belirtilmesi koulu ile ,temsilcisi olduu irketin unvan altnda düzenlenmelidir.

EK DOSYALAR
Tarih : 13.11.2015
/ 3102 kisi grntledi.