TESCL LEMLER

LMTED RKET - Merkez Nakli

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden bavuru
1.    Dilekçe 
2.    Merkezin nakil olarak geldii Sicil Müdürlüü'nden Sicil Yönetmeliinin 111. maddesine göre alnan belge
3.    Merkezin nakil olarak geldii Sicil Müdürlüü' nce tescil edilen hususlara ait onayl evrak ile bunlarn yaymland sicil onayl Ticaret Sicil Gazeteleri
4.    Ana sözlemenin deien merkez maddesinin yeni eklinin yer ald Genel kurul karar (noter onayl-2 adet)
6.    Müdürlerinin irket unvan altnda imza beyannamesi (2 adet),
7.    Oda kayt beyannamesi 
8.    Yabanc ortak var ise Kurulu Bildirim Formu (2 adet)
9.    Kimlik formu -1 adet fotoraf

EK DOSYALAR
Tarih : 13.11.2015
/ 2665 kisi grntledi.