TESCL LEMLER

LMTED RKET - Sermaye Artrm

ESAS SERMAYE ARTTIRIMI
1. Dilekçe
2. Sermeye Arttrmna likin Genel Kurul Karar (Noter Onayl - 2 Adet)
3. Tadil metni( 3 adet-yeni metin)
4. Sermayenin tamamnn ödendiine, karlksz kalp kalmadna ve irket özvarln tespitine ilikin yeminli mali müavir veya serbest muhasebeci mali müavir raporu ya da denetime tabi irketlerde denetçinin bu tespitlere ilikin raporu ve mali müavir faaliyet belgesi
5. Sermaye artrm sadece iç kaynaklardan yaplmas durumunda  irket sermayesinin özvarlk içinde korunduunu ve iç kaynaklardan arttrlan tutarn irket bünyesinde gerçekten var olduuna ilikin yeminli mali müavir veya serbest muhasebeci mali müavir raporu ya da denetime tabi irketlerde denetçinin bu tespitlere ilikin raporu ve mali müavir faaliyet belgesi
6. Ayni sermaye konulmas ve devralnacak iletmelerin sermayeye eklenmesi durumunda, iletmeler ve ayni varlklarn deerinin tespitine ilikin mahkemece atanan bilirkii tarafndan hazrlanm deerlemeye ilikin bilirkii raporu ile  mahkemenin bilirkii atama yazsnn asl veya onayl suretleri
7. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir snrlamann olmadna dair ilgili sicilden alnacak yaz,
8. Ayni sermaye olarak konulan tanmaz, fikri mülkiyet haklar ve dier deerlerin kaytl bulunduklar sicillere erh verildiini gösteren belge,
9. Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu'nun Türkiye Halk Bankas Ankara Kurumsal ubesi'nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabna nakden /EFT /havale suretiyle yatrldn gösteren tahsil edildi kaeli ve imzal banka dekontu
10. Nakit artan sermayenin 1/4'ünün ödendiine ilikin irket ortaklarnn ad, soyad / ünvan ile her ortan yatrd tutarlarn ve toplam yatrlan  tutarn gösterilecei banka mektubu, dekont ve mektubu imzalayan banka görevlilerinin imza sirkü sureti
11. Tüm müdürler tarafndan imzalanm Müdürler Beyan 

  • Paylarn nakdi bedelleri tamamen ödenmedii sürece sermaye taahhüdü yoluyla (nakit) artrm yaplamaz. 
  • Limited irkette her ortan koymu olduu sermaye 25.-TL ve katlar olmas gerekmektedir.
  • Esas sözlemenin sermaye maddesi düzenlenirken Sermaye paylarnn itibari deeri ile ortaa ait pay adedi de belirtilmelidir.
EK DOSYALAR
Tarih : 13.11.2015
/ 2727 kisi grntledi.