TESCL LEMLER

LMTED RKET - ube Al

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden bavuru

  • Dilekçe
  • ube açlna ilikin Genel Kurul Karar (noter onayl-2 adet) 
  • ube temsilcilerinin ube unvan altnda düzenlenen imza beyannameleri (2 Adet)
  • ube açl için Ticaret Sicili Yönetmeliinin 120. maddesine göre düzenlenmi merkez Ticaret Sicili Müdürlüü'nden alnm belge asl,
  • Merkezin bulunduu Sicil Müdürlüü Kzltepe dnda ise merkezin sicil müdürlüünce tescil edilen hususlara ait sicil onayl evrak ile bunlarn yaymland Ticaret Sicil Gazeteleri
  • Oda kayt beyannamesi 
  • Kimlik Formu - 1 adet fotoraf
EK DOSYALAR
Tarih : 13.11.2015
/ 3354 kisi grntledi.