TESCL LEMLER

LMTED RKET - ube Kapan

UBE KAPANII
http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden bavuru
1. Dilekçe
2. ube kapanna ilikin Genel kurul karar (noter onayl-2 adet)
3. Merkezi baka ilde ise son ortaklar gösterir Ticaret Sicili Gazetesi örnei (asl veya onayl)veya ilgili ticaret sicilinden alnm son ortaklar gösteren sicil kayt belgesi

EK DOSYALAR
Tarih : 13.11.2015
/ 3169 kisi grntledi.