TESCL LEMLER

LMTED RKET - Tasfiyeye Sonu

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden bavuru
1. Dilekçe
2. Genel Kurul Karar (Noter onayl - 2 adet)
3. Genel kurulca onaylanm, tasfiye memuru tarafndan imzalanm tasfiye sonu bilançosu
4. Bilanço ile ilgili yatrlm olan damga vergisi makbuzu 
Tescilli ube var ise sicil kaydnn terkininden önce ubelerin terkini bavurusu yaplmaldr.

EK DOSYALAR
Tarih : 13.11.2015
/ 2540 kisi grntledi.