TESCL LEMLER

LMTED RKET - Tasfiyeden Dn

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden bavuru
1. Dilekçe
2. Tasfiyeden dönülmesine ilikin Genel Kurul Karar (2 nüsha)
3. irket malvarlnn ortaklar arasnda datmna henüz balanmadna dair tasfiye memurlar tarafndan hazrlanan rapor

EK DOSYALAR
Tarih : 13.11.2015
/ 2177 kisi grntledi.