TESCL LEMLER

LMTED RKET - Veraseten Hisse Devri

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden bavuru
1. Dilekçe
2. Genel Kurul Karar (Noter onayl - 2 adet)
3. Mahkeme veraset ilam veya noterden düzenlenmi mirasçlk belgesi (asl veya onayl)
4. Yeni ortak girii var ise kararda TC Kimlik numaras belirtilmeli.
5. Müdür seçimi var ise irket unvan altnda imza beyannamesi
6. Reit olmayan irket ortann anne ve babasnn ya da anne/babadan herhangi birisinin irkete ortak olmas halinde reit olmayan ortak için mahkemeden alnm kayyum atama karar
7. Veraseten edinilecek paylar bir ya da iki ortaa devredilecekse noterden sadece ortaklk payna ilikin feragatname düzenlenmelidir.

EK DOSYALAR
Tarih : 13.11.2015
/ 2608 kisi grntledi.