TESCL LEMLER

KOOPERATFLER - Genel Kurul

GENEL KURUL
1. Dilekçe 
2. Genel kurul toplant tutana (2 nüsha-noter onayl)
3. Hazirun cetveli
4. Gündem
5. Bakanlk temsilci atama yazs asl
6. Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise
Görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamnn ne ekilde olacana dair noter onayl yönetim kurulu karar (2 adet)
Yetkililerin kooperatif unvan altnda düzenlenmi imza beyannamesi 

EK DOSYALAR
Tarih : 13.11.2015
/ 2234 kisi grntledi.