TESCL LEMLER

KOOPERATFLER - Merkez Nakli

MERKEZ BAKA BR SCLN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOOPERATFN  RKETN GAZANTEP'E MERKEZ NAKL
1. Dilekçe 
2. Genel Kurul toplant tutana(2 nüsha-noter onayl)
3. Bakanlk izin yazs asl
4. Gündem
5. Tadil metni (bakanlk onayl-2 nüsha)
6. Bakanlk temsilcisi atama yazs asl
7. Hazirun cetveli
8. Merkezin nakil olarak geldii Sicil Müdürlüü' nden Sicil Tüzüü'nün 111. maddesine göre alnm belge
9. Merkezin nakil olarak geldii Sicil Müdürlüü' nce tescil edilen hususlara ait onayl evrak ile bunlarn yaymland sicil onayl Ticaret Sicil Gazeteleri
10. Temsil yetkisine sahip olanlarn kooperatif unvanl imza beyannamesi
11. Oda kayt beyann

EK DOSYALAR
Tarih : 16.11.2015
/ 2803 kisi grntledi.