TESCL LEMLER

KOOPERATFLER - Ana Szleme Deiiklii

ANASÖZLEME DEKL
 

1. Dilekçe 

2. Genel kurul toplant tutana (2 nüsha-noter onayl)

3. Hazirun cetveli

4. Gündem

5. Bakanlk temsilcisi atama yazs asl

6. Tadil mukavelesi (2 nüsha)

7. Tadile ait bakanlk izin yazs asl.

EK DOSYALAR
Tarih : 16.11.2015
/ 2100 kisi grntledi.