TESCL LEMLER

KOOPERATFLER - ube Kapan

UBE KAPANII

1. Dilekçe 
2. ube kapanna ilikin noter onayl yönetim kurulu karar (2 nüsha)
3. Merkezi baka bir ilde ise son yönetim kurulu üyelerini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi sureti

EK DOSYALAR
Tarih : 16.11.2015
/ 2644 kisi grntledi.