TESCL LEMLER

KOOPERATFLER - Tasfiye Giri

TASFYEYE GR
1. Dilekçe 
2. Genel kurul toplant tutana (2 nüsha-noter onayl)
3. Hazirun cetveli
4. Gündem
5. Bakanlk temsilci atama yazs asl
6. Tasfiye Memurlarnn tasfiye halinde ibaresi ile balayan  ünvan altnda düzenlenmi imza beyannamesi

EK DOSYALAR
Tarih : 16.11.2015
/ 2589 kisi grntledi.