TESCL LEMLER

KOOPERATFLER - Tasfiye Sonu

TASFYE SONU
1. Dilekçe
2. Tasfiye sonuna ilikin genel kurul toplant tutana (2 nüsha-noter onayl)
3. Hazirun cetveli
4. Bakanlk temsilci atama yazs asl
5. Gündem
6. Kapan bilançosu
7. Bilanço ile ilgili yatrlm olan damga vergisi makbuzu 

EK DOSYALAR
Tarih : 16.11.2015
/ 2258 kisi grntledi.