TESCL LEMLER

KOLLEKTF RKET - irket Szlemesi Deiiklii

RKET SÖZLEMES DEKL

  • Dilekçe
  • Tüm ortaklarca imzalanm noter onayl ortaklar kurulu karar (2 adet)
  • TADL METN ÇERMELDR.
  • Yabanc uyruklu ortak/yetkili girii var ise tercümesi noterden onayl pasaportu, yeni yetkililerin irket unvan altnda imza beyannameleri (1 nüsha) ibraz edilmeli, tadil mukavelesinde TC kimlik numaralar (yabanc uyruklularn vergi numaras veya yabanclara mahsus kimlik numaras) belirtilmelidir.
  • Ana sözleme deiiklii irketin süre maddesi ile ilgili ise; irketin faaliyetini sürdürdüü ve tasfiye ilemlerinin balamad mahkemece atanm bilirkii raporu veya yeminli mali müavir raporu veya serbest muhasebeci mali müavir raporuyla belgelendirilmelidir.
  • Ana sözleme deiiklii, irketin sermaye arttrm ile ilgili ise; belirtilen sermayenin tespit edildii yeminli mali müavir raporu veya serbest muhasebeci mali müavir raporu ve mali müavir faaliyet belgesi ya da banka dekontu ile belgelendirilmelidir.
EK DOSYALAR
Tarih : 16.11.2015
/ 2578 kisi grntledi.