TESCL LEMLER

KOLLEKTF RKET - Kurulu lemleri

KURULU

  • http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden bavuru
  • Dilekçe
  • Kurulu bildirim formu  - 3 nüsha
  • Tüm ortaklarca imzalanm ve imzalar noter onayl irket sözlemesi (4 nüsha)
  • irket yetkililerinin irket ünvan altnda düzenlenmi imza beyannameleri (2 nüsha)
  • Oda kayt beyannamesi
  • Kimlik formu -1 adet fotoraf
EK DOSYALAR
Tarih : 16.11.2015
/ 2272 kisi grntledi.