TESCL LEMLER

KOLLEKTF RKET - Tasfiye Giri

TASFYE 

  • Dilekçe
  • Tasfiye memurlarnn, "tasfiye halinde" ibaresi eklenmi ticaret unvan altnda atlm imza beyannameleri 
  • Tasfiyeye ilikin karar (Noter onayl - 2 adet)
  • Tasfiye memurlarnn ortaklar dndan atanmas halinde, dardan atanan memurlarn görevi kabul ettiine ilikin görev kabul beyan.
  • irket sözlemesinde alacakllarn davetine ilikin hüküm bulunmas halinde, buna uygun olarak yaplan tasfiye memurlarnca hazrlanm,alacakllarn davetinin yapldna ilikin belge
EK DOSYALAR
Tarih : 16.11.2015
/ 2240 kisi grntledi.