TESCL LEMLER

KOLLEKTF RKET - Tasfiye Sonu

TASFYE SONU

Tasfiyenin tamamlanmasndan sonra ise, aadaki belgelerin ibraz gerekmektedir:

  1. Dilekçe 
  2. Tasfiye memurlarnca son bilançonun ortaklara tebli edildiine ilikin belge,
  3. Ortaklarn son bilançonun onayna ilikin karar veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarna dair yazl beyanlar
  4. Ortaklar kurulunca onaylanm, tasfiye memuru tarafndan imzalanm tasfiye bilançosu
  5. Bilanço ile ilgili yatrlm olan damga vergisi makbuzu 

     · Tescilli ube var ise sicil kaydnn terkininden önce ubelerin terkini bavurusu yaplmaldr.

EK DOSYALAR
Tarih : 16.11.2015
/ 2213 kisi grntledi.