TESCL LEMLER

KAMU TZEL KLER - Kamu Tzel Kiileri

KTSO TCARET SCL TESCL LEMLER - KAMU TÜZEL LETMELER

KURULU

1.    Dernek veya vakfn unvan, merkezi, vergi kimlik numaras; ticari iletmeyi temsile yetkili klnan kiilerin ad ve soyad, yerleim yeri, kimlik numarasnn da yer ald bavuru dilekçesi

2.    Ticari iletmeyi temsile yetkili kiilerin noter huzurunda düzenlenmi, ticaret unvan altna atlm imza beyannamesi

3.    Dernek tüzüünün veya vakf senedinin asl ile birlikte ibraz edilmek kaydyla bir örnei veya noter onayl örnei

4.    Taahhütnamede veya bavuru belgesinde yer almamas halinde dernek veya vakf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilikin yetkili organ kararnn örnei

5.    Ticari iletmenin kurulmasna ilikin yetkili organ kararnn noter onayl örnei

6.    Ticari iletmeye ayrlan sermayenin miktar

7.    Dernek veya vakf organnn sermayenin tahsisine ilikin kararnn noter onayl örnei

8.    Bu madde kapsamndaki vakf, dernek ve kamu tüzel kiilerinin bir ticari iletme kurabilmesinin resmi bir makamn iznine veya onayna bal olduu hallerde, izni veya onay gösteren belge

9.    Oda Kayt Beyannamesi – Hükmi ahs Dilekçesi

10.   Kimlik Formu -1 adet fotoraf

 

TERKN

1.    Dilekçe

2.    Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ve dier kamu tüzel kiileriyle kamuya yararl dernekler ve gelirinin yarsndan fazlasn kamu görevi niteliindeki ilere harcayan vakflara ait ticari iletmelerin faaliyetine son verilmesi halinde bunlarn yetkili organ tarafndan alnm kararn noter onayl bir örnei

3.    letmeye ait aktif ve pasiflerin sfrlandn gösterir yetkililerce imzalanm Beyan

EK DOSYALAR
Tarih : 16.11.2015
/ 2313 kisi grntledi.