TESCL LEMLER

TCAR LETME REHN - Ticari letme Rehni

KTSO TCARET SCL TECL LEMLER - TCAR LETME REHN

Ticari letme Rehninin Tescili:

Ticari iletme rehni tescil talebinin rehin sözlemesinin noter tarafndan düzenlendii tarihten itibaren 10 gün içerisinde, yaplmas zorunludur.
Bu süre içerisinde tescil edilmeyen rehin sözlemesi geçersiz saylr. (TRK.5, TRTUHY.8)

1.    Dilekçe

2.    Beyanname

3.    Noter onayl Düzenlem eklinde rehin sözlemesi(2 adet)

4.    Rehne konu mallarn bulunduu yer kira ise kira sözlemesi fotokopisi, iletmeye kaytl ise tapu fotokopisi

 

Ticari letme Rehninin Sicilden Terkini: 

1. Rehin alacaklsnn rehin fekki ile ilgili yazs

2. Dilekçe

EK DOSYALAR
Tarih : 16.11.2015
/ 2660 kisi grntledi.