TESCL LEMLER

VAKIF - DERNEK KTSAD KURUMLAR - Vakf - Dernek ve ktisadi Kurumlar

KTSO TCARET SCL TESCL LEMLER - VAKIF ve DERNEKLERE ait TCAR LETMELER

 

 KURULU

1.    Dilekçe

 2.    letmeyi temsile yetkili kiilerin noter huzurunda düzenlenmi ve ticaret unvan altna atlm imza beyannameleri,

 3.    Dernein faaliyette olduunu gösteren resmi belge / Vakfn tüzel kiiliinin devam ettiini gösteren resmi belge,

 4.    Dernek tüzüünün / Vakf senedinin asl ile birlikte ibraz edilmek kaydyla bir örnei veya noter onayl örnei,

 5.    Taahhütnamede veya bavur belgesinde yer almamas halinde dernek/vakf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilikin yetkili organ kararnn bir örnei,

 6.    letmenin açlmasna ve tesciline ilikin yetkili Organ Karar nn noter onayl örnei,

 7.    Dernein / Vakfn bir ticari iletme kurabilmesinin resmi bir makamn iznine veya onayna bal olduu hallerde bu izin veya onaya ilikin belge

 8.    Oda Kayt Beyannamesi

 9.     Kimlik Formu -1 adet fotoraf

  

DEKLKLER

 1.    Dilekçe

 2.    Dernein/ vakfn yönetim kurulu tarafndan alnm deiiklie ilikin karar noter onayl 2 nüsha

 3.    mza yetkilisi seçimi varsa iktisadi iletme ünvanl imza beyannamesi

  

KAYDIN SLNMES

 1.    Dernee / Vakfa ait ticari iletmenin faaliyetine son verilmesi halinde dernein/vakfn yetkili organ tarafndan alnm kararn noter onayl bir örnei

 2.    letmeye ait aktif ve pasiflerin sfrlandn gösterir yetkililerce imzalanm Beyan

EK DOSYALAR
Tarih : 16.11.2015
/ 3363 kisi grntledi.